سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ذاکری حسینی – کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان
سمانه عبدویس –
هوشنگ حسونی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نرگس ظهرابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

رودخانه شاوور از به هم پیوستن چندین چشمه در شمال شهرستان شوش و ورود زهکش های دز تشکیل می شود و درنهایت به تالاب بامدژ می ریزد. منطقه شاوور به وسعت ۵۶۰۰۰ هکتار بین رودخانههای دز و کرخه بوده و از اراضیمستعد کشاورزی در استان خوزستان محسوب میگردد. هدف این تحقیق با توجه به وسعت اراضی و پتانسیل بالای خاک در دشت شاوور، بررسی وضعیت منابع آبی طی سی سال دوره نرمال ۸۵-۵۵و مقایسه با خشکسالیهای پنج ساله اخیر ۹۱-۸۵بوده که با فرض ثابت ماندن تبخیر, مصارف و نیازهای زیست محیطی تالاب بارش و دبی به ترتیب۳۵ و ۱۶ درصدکاهش داشته است