سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
لیلا صفا – گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف کلی مقاله توصیفی – تحلیلی حاضر بررسی اثرات خشکسالی برتوسعه پایدار و ارایه راهکارهایی به منظور مدیریت مناسب آن بود بر مبنای مرور و واکاوی گسترده ادبیات نظری تاثیرات خشکسالی با توجه به ابعاد مختلف توسعه پایدار در سه دسته اثرات زیست محیطی اثرات اقتصادی و اثرات اجتماعی قرارگرفتند. براساس یافته های بدست آمده در راستای مدیریت اثربخش خشکسالی و درنتیجه دستیابی به اهداف توسعه پایدار راهکارها و سازوکارهای متعددی همچون ارایه تسهیلات بانکی برای افراد خسارت دیده تخصیص اعتبارات ویژه برای خشکسالی ایجاد تنوع شغلی و … دربعد اقتصادی ذخیره سازی آب حاصله از نزولات جوی کنترل و بهره برداری از سیلابها و ابهای سطحی استفاده مجدد از پسابها و … در بعد زیست محیطی و تدوین قوانین و راهکارهای اثربخش به منظور حمایت از خانوارهای اسیب دیده ایجاد وتقویت سازمانهای محلی برای مشارکت در برنامه های مدیریت خشکسالی و …. در بعد اجتماعی ارایه گردیدند