سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی جلیلی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
حسین مرتضایی –
محمدتقی احمدیان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به بررسی اثرات خرابی تراورس بر ارتعاشات قائم خط آهن می پردازد . به این منظور هر ریل به وسیله یک تیر اویلر- برنولی مدل گردیده است که بر روی ب ستری از تراورس وبالاست که به صورت تیر های ویسکوالاستیک مدل شده اند قرار دارد. با استفاده از مدل فوق ابتدا به بررسی تراورس های سال م پرداخته شده و حرکت واگن که به صورت بار متحرک مدل سازیشدهاست بر روی خط سالم شبیهسازی میگردد. پس از آن انواع تراورسهای شکسته بررسی و مدلسازی شده و تأثیر حرکت واگن بر روی خط شبیهسازی میگردد. با مدل سازی تراورس های معیوب و شبیه سازی ارتعاشات خط هنگام عبور واگن بر روی آن و مقایسه نتایج با حالت تراورس سالم، میزان ت أثیر عیوب تراورس بر ارتعاشات قائم خط بررسی میگردد.