سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

شهرام محمدی – دانشگاه تربیت مدرس
حسین صادقی – دانشگاه تربیت مدرس
محمود حقانی – دانشگاه صنعت آب و برق
حسین سهرابی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

خاموشی برق می تواند هزینه های اقتصادی فراوانی در پی داشته باشد. مقدار کل هزینه خاموشی برق در یک بخش اقتصادی با توجه به جنبه های تعادل عمومی، می تواند بسیار بیشتر از مقدار هزینه تعادل جزئی برآورد شده در آن بخش اقتصادی باشد. از اینرو عدم توجه به جنبه های تعادل عمومی خاموشی برق در تحلیل های سیاستی، می تواند اثرات این خاموشی ها را بسیار کم اهمیت جلوه داده و بنابراین تصمیم گیری درستی در حوزه عرضه برق و تأمین آن صورت نپذیرد. لذا ارائه یک ساختار نظری مناسب برای برآورد هزینه های خاموشی برق، با توجه به اثرات تعادل عمومی ضروری بنظر می رسد. با توجه به انعطاف پذیری بیشتر مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به سار مدلها، از این الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش عرضه برق با ملاحظه تمام عکس العملها در اقتصاد، به مراتب هزینه بیشتری نسبت به تعادل جزئی دارد.