سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی اشرفی پور – دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه، مدرس موسسه آموزش عالی شفق تنکابن
سیدرسول نقیب حسینی – کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش علوم اقتصادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

در سالیان اخیر، حکمرانی خوب تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. مطالعات توسعه و آمارهای سازمان های جهانی از مهمترین عوامل در رشد و توسعه کشورها، می باشد. بطوریکه حکمرانی « حکمرانی خوب » بیانگر آن است که خوب را بنیان توسعه خوانده اند. از طرفی هم فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها طی دهه های اخیر به گونه ای بوده که رشد صنعت توریسم به عنوان بزرگترین (حجم مبادلات سالانه)، پیچیده ترین (وجود روابط انسانی پیچیده در آن) و متنوع ترین (به دلیل تنوع در مکان و زمان و گردشگران مختلف) صنعت دنیا و یک موتور محرک رشد اقتصادی، به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. حال با توجه به اهمیت جذب توریست در مسیر رشد اقتصادی، در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از روش داده های پانلی، اثرات شاخص های حکمرانی خوب، تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص رشد، رشد تکنولوژی اطلاعاتی، میزان تورم به عنوان شاخص زیرساخت اقتصادی و شاخص بهبود وضعیت تحصیلات، بر میزان جذب توریست در ۳۰ کشور منتخب در حال توسعه، طی دورهء ۲۰۰۹ – ۱۹۹۶ آزمون گردد. برای دستیابی به نتایج بهتر و افزایش قدرت مقایسه در نتایج حاصل شده، آزمونی مشابه در مورد ۳۰ کشور عضو OECD نیز در دوره زمانی مشابه انجام گرفته است. نتایج حکایت از آن دارند که در هر دو گروه از کشورها علیرغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی (افزایش تولید ناخالص ملی) و ارتقای سطح اطلاعات بر میزان جذب توریست، افزایش تورم در کاهش میزان توریست در هر دو گروه کشورها موثر بوده همچنین شاخص سطح سواد در کشورهای OECD در افزایش توریست پذیری مثبت و معنی دار ولی در کشورهای در حال توسعه منتخب، بدون معنا می باشد. در بررسی شش شاخص حکمرانی خوب شامل قدرت پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، مبارزه با فساد و اثربخشی دولت، بر میزان جذب توریست در دو گروه کشورهای مورد نظر، نتایج نشان می دهند که بهبود شاخص های حکمرانی نیز اثرات مثبتی در جذب توریست در هر دو گروه از کشورها دارد.