سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن شفیعی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
فریدون خسروی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین
طهمورث یوسفی – کارشناس ارشد تکتونیک
محمودرضا هاشمی نسب – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت و متناسب با آن ترافیک سنگین درکلانشهرهای ایران نیاز به وسایل حمل و نقل ریلی مانند مترو بیشتر احساس میگردد تونل متروشیراز درزمینهای عموما آبرفتی قرارگرفته است روش حفاری تونلهای متروشیراز توسط دو دستگاه حفرتونل تمام مقطع سپردار به روش فشارتعادلی زمین EPB انجام میشود درمسیر عبور تونل مترو شیراز درزیرگذر زند ساختمانهای تاریخی پراهمیتی مانند ارگ کریم خانی و عمارت کلاه فرنگی قراردارند که متناسب با فاصله آنها ازمحورتونل میزان اثرگذاری حفاری برروی آنها متفاوت خواهد بود تحلیل نشست با استفاده ازنرم افزار PLAXIS 3D TUNNEL انجام شد و با توجه به موقعیت قرارگیری تونلها از لحاظ فاصله مراکز تونلها ازهم و فاصله تاج آنها تا سطح زمین پنج حالت مختلف بوسیله نرم افزار تحلیل گردید.