سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید مهدوی – گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه مراغه
موسی صابر – استادیار گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
هوشنگ رفیعی دستجردی – استادیار گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی مهرور – استادیار گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

چکیده:

شناخت حساسیت مراحل مختلف رشدی دشمنان تأکید حشره کش ها برای تعیین بهترین زمان رهاسازی آن‌ها در مزرعه و انجام سم‌پاشی، بسیار مهم می‌باشد. در این مطالعه حساس گپ مراحل لاروی و شفیرگی زنبور Habrobracon hebetor به عنوان یکی از مهم‌ترین دشمنان طبیعی کرم قوزه ی پنبه armigera Helicoverpa نسبت حشره کش های اسپاینوسد ، تیودیکارب و کلرپایریفوس مورد ارزیابی قرار گرفت … آزمایش‌ها در شرایط ۱ -۲۶ درجه سانتی‌گراد ، رطوبت نسبی جو ۵-۶۰ بدان که روزی ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی انجام گرفت . مراحل نابالغ زنبور پارازیتوئید در مرض غلظت‌های توصیه شده مزرعه ای حشره کش ها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کلرپایریفوس به عنوان ضمیر طریق ترکیب نسبت به زنبور پاراریتوئید H. hebetor می‌باشد. بر مبنای گروه‌بندی سازمان بین‌المللی کنترل بیولوژی، حشره کش کلرپایریفوس در گروه حشره گشای مضر و حشره کش های اسپاینوسد و تیودیکارب در گروه حشره کش و یک هم ضرر قرارگرفتن دخت زیست‌سنجی سمیت حاد حشره کش را بر روی مرحله لاروی انجام شد. مقادیر LC 50 حشره کش های کلرپایریفوس ، اسپاینوسد و تیودیکارب بر روی مرحله ی لاروی به ترتیب ۸/۱ ، ۳۴/۳۶ و ۲۴/۱۶۸ میکروگرم ماده مؤثر بر لیتر بودند. در خلوت کنید نتایج ما نشان داد که اسپاینوسد و تیودیکارب کمترین اثر منفی را برای مراحل نابالغ زنبور پارازیتوئید داشتند و می‌توان از آن‌ها به عنوان ترکیبات سازگار با پارازیتوئید در برنامه‌های مدیری تلفیقی آفات IPM استفاده نمود.