سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید شیخ العارفین – کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
حمیدرضا امیری – دانشجوی دکتری سازه،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت م

چکیده:

دراین مقاله اثرات جزئیات ورق مضاعف شامل اثرمیزان امتداد آن بعدازچشمه اتصال و همچنین تاثیر وجود یا عدم وجود جوشهای افقی دربالا و پایین ورق مضاعف مورد بررسی قرار میگیرد نخست نحوه مدلسازی و جزئیات مربوط به نمونه ها معرفی میگردد سپس نتایج حاصل ازآنالیز المان محدود نمونه هاه شامل نیروهای برشی و فشارکشش وارد شده برجوشهای عمودی اتصالدهنده ورق مضاعف به چشمه اتصال ارایه و مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج حاصل نشان داد که ابعاد ستونها تاثیرزیادی درعملکرد بهینه جوشهای افقی دربالا و پایین ورق مضاعف دارند به نحوی که با زیاد شدن بعدستون تاثیر وجود جوشهای افقی درکاهش و کنترل نیروهای وارد شده به جوشهای عمودی کاملا دیده می شود.