سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید حیدری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهر
عبدالحسین ابوطالبی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محمد جواد کرمی – پژوهنده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالحسین محمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر جیبرلیک اسید و تنک حبه بر زمان رسیدن و خصوصیات میوه انگور یاقوتی در استان فارس در فصل زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در منطقه کوار و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و تعداد سه تاک در هر کرت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیبرلیک اسید با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر، تنک حبه و تیمار شاهد بود. در نهایت تیمار تنک حبه بیشترین اثر بر وزن، طول و عرض حبه داشت و تیمار جیبرلیک اسید موجب تأخیر در رسیدن میوه نسبت به سایر تیمارها شد به همین دلیل و با توجه به اهمیت زمان رسیدن میوه انگور یاقوتی به عنوان نوبرانه، استفاده از این تیمار در این رقم توصیه نمی شود.