سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد یزدان دوست – گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
یاسر طهماسبی بیرگانی –
مانی مقدم – گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

امروزه بواسطه شهری شدن، میزان سطوح نفوذ ناپذیر در حوضه های شهری بیشتر شده که این خود باعث افزایش دبی پیک و پایین آمدن زمان تمرکز و در نتیجه تحمیل فشار بر سیستم زهکشی و متعاقباً رخداد سیل در آن سیستم و همچنین پایین دست حوضه شهری می گردد. علاوه بر این،رخداد بارشهای فراتراز میزان طراحی، این اثرات را تشدید می کند. لذا بررسی اثرات توامان کاربری اراضی و عدم قطعیت بارش بر روی رفتارهیدرولوژیکی و هیدرولیکی حوضه های شهری و همچنین سیستمهای زهکشی شهری، اطلاعات مهمی را جهت تصمیم گیری در خصوص سیاستگذاریهای توسعه ای در اختیار مدیران شهری قرار می دهد. در این مقاله اثرات همزمان سناریوی های قبل و بعد از اجرای طرحهای توسعه درشرق منطقه ۲۲ تهران و عدم قطعیت بارش، شبیه سازی و رفتار هیدرولوژیکی و هیدرولیکی آنها مقایسه شده است. نتایج،اطلاعات مفیدی را در اختیار برنامه ریزان شهری جهت تصمیم گیریهای آتی و آمادگی در شرایط بحرانی قرار می دهد