سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین حاضر وظیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
علی محمد نیکبخت – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
پرویز احمدی مقدم – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
مهرداد فوج لعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

کیفیت محصول خشک شده بطور موثری به شرایط خشک کردن بستگی دارد بنابراین اعمال شرایط مطلوب در طی فرایند خشک کردن سبب بهبود کیفیت محصول نهایی خواهد شد. خشک کردن محصولات به روش مایکروویو- جریان هوای گرم با ترکیب انرژی مایکروویو و جریان هواس گرم صورت می پذیرد که در مورد مایکروویو، توان و د رمورد جریان هوای گرم ، دما و سرعت هوای ورودی فاکتورهای مهمی یم باشند که با کنترل آنها در طی خشک کردن می توان شرایط فرایند را تغییر داد. در این تحقیق که در دی ماه ۱۳۹۰ در دانشگاه ارومیه انجام شد سعی شد، که به مطلوب ترین شرایط فرایند در خشک کردن برگه های سیب از طریق کنترل توان مایکروویو، سرعت و دمای هوای ورودی رسیده شود، البته با در نظر داشتن کاهش میزان انرژی و زمان صرف شده و همچنین افزایش کیفیت محصول نهایی. برگه های سیب که به صورت استوانه ای با ضخامت ۴ میلیمتر برش خورده بودند تا رطوبت ۲۰% به روش مایکروویو- جریان هوای گرم خشک گردیدند، نتایج نشان داد که میزان انرژی مصرفی با افزایش توان مایکروویو به دلیل کاهش چشم گیر زمان فرایند، کاهش می یابد؛ ولی باید در نظر داشت که با افزایش بیش از حد توان کیفیت محصول خشک شده کاهش می یابد. همچنین نتایج حاکی از این بود که با افزایش دمای هوا، زمان صرف شده کاهش می یابد ولی میزان انرژی کل مصرفی و تغییر رنگ محصول افزایش می یابد. و در نهایت مشاهده شد که افزایش سرعت هوای ورودی تاثیر معنی داری در کاهش زمان فرآیند و میزان انرژی مصرفی نداشت ولی چون افزایش سرعت هوا سبب خنک شدن محصول در طی فرایند می شد، کیفیت محصول افزایش، تغییر رنگ و درصد محصول سوخته کاهش یافت.