سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیلوفر معاون – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی اگرو اکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا
علی باقر زاده – استادیار عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری NaCl و تلقیح با کود زیستی نیتراژین بر روی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه کدوی پوست کاغذی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح شوری با نمک NaCl در ۵ سطح ( شاهد و ۰٫۳- و ۰٫۶- و ۰٫۹- و ۱٫۲- مگا پاسکال) و ۲ سطح تلقیح و عدم تلقیح با کود زیستی نیتراژین بود. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه و شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچه بود. نتایج این پژوهش نشان تلقیح با کود زیستی نیتراژین اثرات منفی تنش شوری را بهبود بخشید.