سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهین اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
ابراهیم علی نیاآهندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
مریم قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاه

چکیده:

به عنوان یک گونه گرامینه Aeluropus littoralis قادر است تحتتنش های بالای شوری زنده مانده و معمولا بدون نشانه های سمیت رشد کند دراین شرایط رشد گیاه با افزایش شوری بطور خطی کاهش می یابد بطور عمده این کاهش رشد ساقه را بیش از ریشه تحت تاثیر قرار میدهد غده های نمکی این گیاه از دو سلول به هم متصل تشکیل شده اند که در برخی ازگونه ها ی Poaceae هم این غده ها دیده شده اند تنش شوری پارامترهای اصلی رشد را باز می دارند و تبادل گازی برگ را کاهش میدهد مثل کاهش سرعتفتوسنتز و هدایت روزنه ای با توجه به اهمیت بررسی ساختار گیاهان مقاوم به شوری و استفاده ی بهینه از این گیاهان و بالاخص Aeluropus littoralis می توان در جهت ثبات اقلیم های در معرض خطر و اصلاح خاک و شناسایی مکانیزم های مربوط برای کارهای تحقیقاتی بیشتر در آینده دید گاه های مثبتی را ارائهکرد.