سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرنوش مصطفوی – گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، دانشکده علوم کشاو
منصوره معینی –
علی نقی فرح بخش –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات پتانسیل های اسمزی مختلف ( ۰، ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار ) ناشی از نمک کلرید سدیم، به عنوان تنش شوری انجام گردید. هدف از اجرای آزمایش، مقایسه پارامترهای رشد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ و ۷۱۱ و علف هرز تاج خروس، در تنش شوری بود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح کاملا تصادفی درظرف های ۷۵۰ میلی لیتری محتوی محلول هوگلند با ۴ تکرار در محیط هیدروپونیک (آبکشت) و در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد انجام گردید. تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح پتانسیل اسمزی بر وزن تر و خشک گیاه ذرت و علف هرز تاج خروس، معنی دار بود ( P<0.05 ). با افزایش شوری وزن تر و خشک گیاه ذرت و همچنین علف هرز تاج خروس خودرو کاهش می یابد