سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شمایل سالمی پاریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید وزان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین نجفی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات تهیه واصلاح نهال و بذر

چکیده:

آزمایش مزرعه ای در سال ۱۳۸۸ در کرج و با ۴ تکرار انجام شد. عامل ها شامل چهار دز علف کش ایمازتاپیر ( ۰، ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ گرم بر هکتار) و سه غلظت جیبرلیک اسید ( ۰، ۷۵ و ۱۵۰ میکزو مولار) بودند. نتایج آزمایش نشان دادند ایمازتاپیر وزن دانه در بوته سویا را افزایش ارتفاع سویا و وزن خشک تاج خروس را کاهش داد. جیبرلیک اسید ارتفاع سویا را افزایش و وزن بوته در سویا را کاهش داد