سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد نظافت نمینی – کارشناسی ارشد برق قدرت
ابوالفضل واحدی – دانشیار گروه قدرت دانشگاه برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شناسایی پارامترهای موتور القایی با استفاده از روش اجزاء محدود یکی از روشهای دقیق برای دستیابی به مدار معادل این دسته ازموتورهای الکتریکی است. علاوه بر این ایجاد تغییرات بر روی شکل شیارهای موتور برای دستیابی به مقادیر بهینه از کاربردهای ویژه این نوع تحلیل می باشد. در این مقاله تاثیر تغییر شکل شیارهای استاتور و روتور موتور القایی سه فاز بر روی پارامترهای مدار معادل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل برای دستیابی به یک روند بهینه سازی مقادیر مدار معادل مورد مقایسه قرار گرفته اند