سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا کنعانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی سازمان آب منطقه ای اذربایجان شرقی
اعظم غزنوی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری

چکیده:

دراین مقاله مفاهیم مرتبط با موضوع تغییر اقلیم و گرم شدن زمین تشریح شده و عوامل موثر بر آن ذکر گردیده است تحقیقات دانشمندان نشان میدهد در طول صدسال گذشته دمای زمین حدود ۰٫۸ درجه سانتی گراد افزایش یافته است و این افزایش دما در نیمکره شمالی زمین بیشتر بوده است افزایش غلظت گازهای گلخانه ای درجو زمین مهمترین عامل گرمایش جهانی می باشد که در اثر مصرف سوختهای فسیلی و سایر دخالتهای بشر در تشدید اثر گلخانه ای می باشد یکی از اثرات تغییر اقلیم تشدید خشکی در برخی مناطق است که با کاهش منابع آب برنامه ریزی های طرحهای توسعه منابع آب را تحت تاثیر قرار داده و بازنگری در آنها را ضروری می سازد دراین مقاله اثرات کاهش اورد رودخانه در برنامه ریزی منابع آب طرح آجی چای به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است نتایج نشان میدهد عامل اصلی در کاهش اورد رودخانه تغییر اقلیم بوده و باعث شده مبانی طرح اجی چای بطور متعدد تغییر یافته و براین اساس اورد مخزن از ۴۵۱ میلیون مترمکعب اولیه نهایت به ۲۴۹ و حجم تنظیمی سد از ۲۷۲/۸ به ۱۸۰/۳ میلیون مترمکعب برسد و مساحت شبکه پایاب طرح از ۲۷۰۰۰ به ۱۱۰۰۰ هکتار کاهش یابد.