سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایر

چکیده:

حاصل فعالیت های صنعتی انسان طی دهه های اخیر انواع آلودگی های محیط زیست و البته تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. تغییر اقلیم جهانی با پیامدهای بی شمار ناشناخته اش بر تنوع زیستی و بوم سازگان ها در حال وقوع است. یکی از پیامدهای منفی تغییر اقلیم، اضمحلال تنوع زیستی است. تنوع زیستی طیف وسیعی از موجودات ریز و درشت اعم از باکتری ها تا گیاهان و جانوران را در بر می گیرد که هر کدام به نحوی تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم قرار می گیرند. تنوع زیستی به دلیل جنبه های علمی، اقتصادی، زیبایی شناختی، دارویی و غیره برای انسان ارزشمند و حائز اهمیت است. تغییر اقلیم می تواند تنوع زیستی و بوم سازگان ها را از مسیر ایجاد تغییرات در فصل رشد، فنولوژی، تولید اولیه، پراکنش گونه ها، روابط متقابل بوم شناختی، پویایی، ترکیب و تنوع جوامع زیستی و سایر عوامل تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر اینکه تغییر اقلیم یکی از عوامل اصلی اضمحلال تنوع زیستی محسوب می شود، می تواند اثرات منفی عواملی نظیر تخریب و قطعه قطعه شدگی زیستگاه، بهره برداری بی رویه، گونه های مهاجم خارجی و آلودگی ها را نیز تشدید نماید. در این مقاله به بررسی دلایل تغییر اقلیم، نمونه هایی از مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات تغییر اقلیم بر جنبه های مختلف تنوع زیستی و بوم سازگان ها و راهکارهای تخفیف اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و بوم سازگان ها می پردازیم.