سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح الله خانی تملیه – دانشجوی کارشناسی ارشد
مختار نشاطی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی
مجید منتصری – استادیاران دانشگاه ارومیه
کامران زینال زاده –

چکیده:

براورد مقدارفرسایش و رسوب دریک منطقه موضوع مهمی است که همواره چگونگی براورد آ ن مورد توجه پژوهشگران بوده است دراین تحقیق ما به بررسی اثرات تغییر اقلیم برروی میزان فرسایش پذیری حوضه ها با استفاده ازشاخص فورینه و نمایه تراکم با روش اولیور با استفاده ازنرم افزار لارس تحت سناریوی A2 پرداختیم که نتایج حاصل ازتحقیق اثرات تغییر اقلیم را برروی فرسایش کم و بروی نمایه تراکم بارش بطور ملموس تری می باشد براساس شاخص فورنیه منطقه مورد مطالعه دارای فرسایش خیل یکم برای هرسه دوره تاریخی ۱۳۹۰-۱۳۶۱ خورشیدی شبیه سازی اول ۱۴۲۰-۱۳۹۱ و شبیه سازی دوم ۱۴۵۰-۱۴۲۱ خورشیدی می باشد نمایه تراکم بارش اولیور برای سه دوره مذکور بترتیب توزیع بارش را نسبتا فصلی فصلی و شدیدا فصلی نشان میدهد