سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فاخری فرد – استاددانشکده مهندسی آب دانشگاه تبریز
سمیرا رومیانفر – کارشناس ارشد عمران آب
حسین ابوعلی – مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اذربایجان شرقی
احمد خاکی ترابی – کارشناس هیدرولوژی

چکیده:

در برنامه ریزی و توسعه بهره برداری ا زمنابع آب مساله تغییر اقلیم یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار می باشد روشهای مختلفی برای شبیه سازی متغیرهای اقلیمی دردوره های اتی تحت تاثیر اقلیم وجود دارد که معتبرترین آنها استفاده از داده های مدل گردش عمومی جو یا General Circulation Model GCM می باشد مدلهای GCM تنها قادر به شبیه سازی این داده ها در سطوح بزرگ حدود ۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع هستند لذا جهت استفاده از این داده ها لازم است تا داده های GCM توسط تکنیکهای مختلف در سطوح ایستگاهی کوچک مقیاس گردد یکی از مناسب ترین روشها در کوچک مقیاس نمودن – بخصوص در کشور ایران استفاده ازروشهای اماری است دراین مقاله گامهای مختلف مورد نیاز برای کوچک مقیاس کردن اماری با استفاده از روشهای Statistical Downscaling Model) SDSM ارائه می گردد و اثرات تغییر اقلیم و عوامل تاثیر گذار برکاهش جریانات ورودی به دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار می گیرد.