سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی آتشین – دانشجویکارشناسی ارشد الکترونیک
محمود آل شمس – عضو هیئت علمیدانشگاه آزادفسا

چکیده:

دراین مقاله ما اثرات تغییر پارامترهای فیزیکی درآنالیز رفتارگذرای یک تقویت کننده لیزرنیمه هادی فیدبک توزیعی با ساختار شیبدارذوزنقه ای را بررسی می کنیم نتایج آنالیزهای قبلی نشان میدهد که از میان تقویت کننده های لیزر نیمه هادی با فیدبک توزیعی یکنواخت شیفت فاز یک چهارم طول موج و شبکه گذاری شیبدار ذوزنقه ای مورد آخر دارای رفتارسوئیچینگ بهتری است این رفتارشامل نوسان زمان آسایش زمان روش شدن سوئیچینگ و زمان خاموش شدن سوئیچینگ پالس خروجی برای یک پالس ورودی است روش ماتریس انتقالTMM برای شبیه سازی عددی مورد استفاده قرارگرفته است.