سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر وطنی اسکویی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کمیل مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

مقاله کنونی اثرات تغییرات چگالی خاک و میزان جابجایی گسله برروی کرنشهای محوری خطوط لوله های مدفون در تلاقی با گسله تکتونیکی فعال لغزشی در امتداد لایه زمین را بررسی می کند نسبت به جهت خط لوله نرمال در یک امتداد است و در جهت افقی حرکت می کند و تنش و تغییر شکل در خط لوله ایجاد می کند سیستم تقابلی خاک – خط لوله از طریق عناصر محدود مدلسازی می شود. که برای کرنشها و جابجایی های بزرگ رفتار مواد غیرخطی و شرایط خاص تماس و اصطکاک برای فصل مشترک خاک و لوله در نظر گرفته می شوند.