سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

راشد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی ت
داود رازبان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهر

چکیده:

توسعه روزافزون زندگی صنعتی و شهرنشینی، انسان امروز را دستخوش انواع تنشهای روانی و فیزیکی نموده است که در این میان پایتختها یکهتاز از این روند بوده اند. تهران به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا همیشه در مجامع بین المللی مطرح بوده و از مدتها پیش آلودگی شهر تهران از حد استانداردهای جهانی تجاوز کرده است، که این خود بازتابی از افزایش جمعیت و کمبود فضای سبز شهری است، بنابراین هر اقدام مثبتی مبنی بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست مبین ارتقای فرهنگی جامعه و استقلال کشور است. در همین راستا هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تغییرات جمعیت بر مسائل زیست محیطی و فضای سبز در مناطق یک و بیست شهر تهران می باشد. پرسش اساسی تحقیق آن است که آیا تغییرات جمعیتی تاثیرات منفی بر مسائل محیط زیست داشته است؟ داده های تحقیق از طریق اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی، روشهای میدانی نظیر مشاهده و مصاحبه و تحلیل داده مکانی بوده است. مصاحبه با مسئولین و شهرداران مناطق و مردم محله انجام شده است. نتیجه نشان می دهد که میزان جمعیت در مناطق ۱ و ۰۲ شهر تهران با گذر زمان رشد معکوسی را نسبت به همدیگر داشته اند، که از دلایل این امر کمبود فضای سبز، وجود کاربری های مزاحم و آزار دهنده و تراکم زیاد جمعیت و کیفیت پایین زندگی و…. در منطقه ۰۲ بوده است. همچنین رشد جمعیت به همراه کاهش فضای سبز آثار نامطلوبی را بر زندگی انسانها در پی داشته است.