سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
غلامعلی کمالی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده عل
مجید وظیفه دوست – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

علم سنجش از دور و تولیدات ماهواره ای حاصل از این تکنیک نوین از جایگاه خاصی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی برخوردار می باشد دراین تحقیق با کمک تصاویر ماهواره ای حاصل از سنجنده مودیس میزان تولیدات ماده خشک و عملکرد گیاه گندم درمحدوده جغرافیایی استان اصفهان در دو دوره ترسالی و خشکسالی مقایسه گردید بدین منظور شاخص گیاهی NDVI از باندهای انعکاسی ۱و۲ و نیز دمای سطح زمین از باندهای ۳۱و ۳۲ سنجنده MODIS با گامهای زمانی ۸ روزه در یک دوره ترسالی ۲۰۰۵-۲۰۰۴ و خشکسالی ۲۰۰۱-۲۰۰۰ استخراج گردید با استفاده از شاخص گیاهی و اطلاعات ماهواره ای دمای سطح زمین میزان تنش ابی در دوره های محاسباتی براورد گردید در نهایت ماده خشک تجمعی Biomass یعنی بازخوردی از وضعیت عملکرد گندم پس از محاسبه جذب فعال تابش فتوسنتزی apar راندمان استفاده از نور خورشید εو نیز تنش ابی در دوره های زمانی مورد نظر محاسبه گردید سپس ماده خشک بدست آمده با کمک شاخص برداشت به عملکرد تبدیل شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در دوره تر سالی تولیدات گیاهی در سطح استان اصفهان۱/۴ برابر نسبت به دوره خشکسالی می باشد. )شهرستان های آران و بیدگل، فلاورجان، اردستان بیشترین کاهش و اصفهان بیشترین افزایش ماده خشک را داشته اند(با تعمیم این الگوریتم به سایر استانهای کشور می توان نسبت به ارائه الگوهای پیش بینی عملکرد سالیانه گندم در مقیاس کشوری مدتها قبل از برداشت محصول و اعلام آمار رسمی عملکرد گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمود. این پیش بینی ها ما را در صادرات یا واردات، برنامه ریزی دقیق و اصلاح الگوی مصرف این غله مهم واستراتژیک کمک می کند.