سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قاسمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

افزایش روزافزون حجم فاضلابهای شهری و صنعتی به دلیل روند صنعتی شدن کشور و یافتن مناسبترین روشها برای چگونگی تصفیه با این مواد پسماند و فاضلابها یکی ازمهمترین دغدغه های متخصصن محیط زیست شهری میب اشد باتوجه به حجم زیادفاضلابهای شهری کشور و نیز شدت و گستردگی آلودگی آنها ضرورت تصفیه فاضلابهای صنعتی برای حفاظت ازمحیط زیست بخصوص منابع اب کشور محرز می باشد و باتوجه به حجم زیاد و نیز گستردگی آلودگی این فاضلابها ضرورت تصفیه آنها برای حفاظت ازمحیط زیست و بخصوص منابع آب کشور امری ضروری میب اشد تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی از اقتصادی ترین و موثرترین روشهای تصفیه این گونه فاضلابها میب اشد هدف از پژوهش فوق بررسی بهترین روش برای تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی درمحیطها و مکانهایی شهری است که انسان درآن زندگی می کند و روشهای برگزیده دراین تحقیق بصورت تحلیلی توصیفی می باشد.