سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمیل میرزاپور – کارشناس ارشد سازه
مهدیه شاهمردانی – کارشناس ارشد سازه
سعید تاریوردیلو – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین مطالعه تغییر فرکانسهای طبیعی تونل غوطه ور تحت اعمال اثرتراکم پذیری سیال بررسی میشود و تونل به صورت تیردوسرساده و مهاربندهای متصل به آن بصورت فنرهای گسترده درواحد طول تونل درنظرگرفته میشود معادله حاکم برسازه با استفاده ازروش آنالیز مودال حاصل میگردد و درمطالعه فعلی از ترم میرایی سیستم صرفنظر می شود از انجایی که تونل مورد نظردرداخل سیال مستقر می باشد اثرات اینرسی سیال اطراف تونل باید برروی تونل مورد ارزیابی قرارگیرد که به این منظور با استفاده از روشهای تحلیلی تابع پتانسیل سرعت سیال محاسبه شده و به شکل جرم افزوده به معادله ارتعاشی تونل اضافه میگردد دراین مطالعه اثرات تراکم پذیری سیال مورد ارزیابی قرارمیگیرد و بنابراین فرض می شود که سیال غیرویسکوز غیرچرخشی و تراکم پذیر باشد.