سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حسینی – استادیار دانشگاه لرستان خرم اباد
بیژن بسطامی – مربی دانشگاه لرستان خرم آباد

چکیده:

یکی ازمشکلات پی آیند زدیده زلزله روانگرایی خاکهای ماسه ای ضعیف است برای اصلاح رفتار خاک های روانگرا یکی ازکم هزینه ترین ابزارها تراکم دینامیکی پرانرژی می باشد این روش بهدلیل عمق تاثیر نسبتا زیادی درمقابل روشهای تراکم کم انرژی همانند تراکم ارتعاشی و تراکم استاتیکی کاربرد گستردها ی دربسیاری ازکشورهای زلزله خیز دارد ضربه ناشی ازسقوط وزنه دراین روش تاثیر منفی برسازه های موجود می گذارد که با براورد شعاع تاثیر ضربه می توان از آن جلوگیری نمودلذا دراین پژوهش تعیین شعاع تاثیر غلتک های سه گوشه ضربه زن به روش اجزا محدود مدنظراست.