سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی فراهانی – تحقییق و توسعه شرکت پاکنام
اصغر خلخالی – آزمایشگاه شرکت پاکنام

چکیده:

سدیم تریپلی سولفات یکی از مهمترین و موثرتری بیلدرهای مورد استفاده در فرمولاسیون پودرهای شوینده می باشد برای این ترکیب روشهای آنالیز مختلفی پیشنهاد شده و مورد استفاده قرارمیگیرد یکی از این روشها که در غالب آزمایشگاه های شرکتهای شوینده مورد استفاده قرارمی گیرد روش استاندارد ملی ۳۶۷۵-۴ می باشد دراین تحقیق آزمایشگاهی سعی شده است اثر وجود سایر بیلدرها از قبیل زئولیت ۴A پربورات سدیم، سیلیکات سدیم و یک نوع آلکیل فسفونات سدیم که احتمال وجود آنها در فرمولاسیون پودرهای شوینده بالا است برروی نتایج حاصل از این روش مورد بررسی قرار گیرد و پس از مشخص نمودن وجود یا عدم وجود تداخل در نتیجه اندازه گیری شده سعی شده است میزان خطای ناشی از هریک از آنها درمحدوده غلظتی که معمولا مورد استفاده قرار میگیرند مشخص گردد.