سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
فاطمه شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

تالاب گاوخونی یکی از باارزش ترین اکوسیستم ها و مخازن زیستی کشور درفلات مرکزی ایران با گونه های نادرگیاهی و جانوری خاص است درسالهای اخیر با انجام فعالیت های مختلف صنعتی و کشاورزی درحاشیه زاینده رود نه تنها آب این رودخانه آلوده و حیات آبزی آن به خطر افتاده است بلکه بهعلت افزایش غلظت آلاینده های ناشی از فعالیت های مذکور درپایین دست رودخانه و خصوصا درمنطقه تالاب گاوخونی حیات و اکوسیستم موجود درتالاب درمعرص خطر جدی قرارگرفته است این تحقیق به منظور بررسی بعضی از پارامترهای شیمیایی و غلظت فلزات سنگین درآب و خاک و گیاه تالاب گاوخونی و بررسی اثرات تالاب گاوخونی برشهر اصفهان انجام شده نتایج نشان دادند که متوسط غلظت فلزات مس منگنز کرومکادمیم و سرب دراب تالاب بیشتر از مقادیر استاندارد این فلزات درآبهای مناسب جهت مصرف حیات وحش و آبزیان آب اشامیدنی و اب مناسب برای کشاورزی است این نتایج بیانگر افزایش چشمگیر غلظت این فلزات در آب تالاب می باشند که به معنای آلودگی شدید محیط زیست تالاب است که دراثر تداوم فعالیت های اشاره شده و تجمع این آلاینده ها موجودیت تالاب تحت تاثیر و تخریب قرارخواهد گرفت که آثار آن درآینده نمایان خواهد شد.