سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین مهدی زاده – رئیس HSE پتروشیمی خراسان
زهرا طالب زاده – کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی

چکیده:

اهمیت انرژی و نقش آن در اقتصاد و سیاست در دنیای امروزی بر کسی پوشیده نیست. این موضوع نه تنها برای کشورهای پیشرفته صنعتی که مصرف کنندگان اصلی منابع انرژی جهان هستند، بلکه برای کشورهای نفت خیز نیز بسیار حائز اهمیت است. چرا که این کشورها هم ناگزیر به درک این واقعیتند که منابع نفتی منابعی محدود و پایان پذیرند. عدم درک این واقعیت در کشورهایی چون ایران که کشوری در حال توسعه است می تواند علاوه بر خسارتی که هم اکنون بر اقتصاد کشور وارد می کند زندگی و اقتصاد نسل های آینده را به طور جدی به مخاطره افکند. لذا تولید سوختهایی با منشا طبیعی (منشا گیاهی) و با خاصیت تجدیدپذیری نه تنها یک انتخاب بلکه یک اجبار است. جغرافیای مناسب، معادن فراوان، دریا، جنگل و وجود اقلیمهای متفاوت و گوناگون ایران را به صورت کشوری ممتاز در استفاده از انواع منابع انرژی تجدیدپذیر مطرح می نماید. حرکت به سوی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر می تواند خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی کشور که برای شتاب دادن به توسعه نیاز به انرژی دارند ضمن تامین انرژی مورد نیاز توسعه در کاهش، وابستگی کشور به ذخائر نفت و سایر منابع تجدیدناپذیر موثر است. تکیه بر فناوری انرژیهای تجدیدپذیر به صورت نیروگاهی و غیرنیروگاهی رویکرد اجتناب ناپذیر برای توسعه خصوصا در مناطق روستایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. انرژی پاک، مناسب و ارزان میتواند محرک فعالیتهای تولیدی و رونق اقتصادی و مبنای تحول و دگرگونی و رشد و توسعه جامعه روستایی باشد و تاثیر مستقیمی بر بهبود مسکن و محیط زیست، رونق فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری و مانند آن داشته باشد، و ضمن ارتقاء سطح رفاه روستاییان در کاهش هزینه های ملی و صرفه جویی و ذخیره منابع انرژی فسیلی موثر باشد