سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلمان خواجه –
محمد مزیدی –

چکیده:

فلزات سنگین که از فاضلاب های صنعتی و خانگی نشئت می گیرند بعنوان یکی از ترکیبات مهم آلوده کننده آب شناخته می شوند. بیو سورفکتنت ها عبارتند از نوع جدیدی از سورفکتنت ها با سطح فعال که توسط سلول های زنده سنتز می شوند. ویژگی عمده ای که بیو سورفکتنت ها را از سورفکتنت ها مجزا می کند زیست تخریب پذیری،غیر سمی بودن،سازگاری و کاربرد باقوه در محیط زیست است. در سالهای اخیر استفاده از بیو سورفکتنت ها به عنوان ترکیب مهم برای کاهش دادن و حذف کردن فلزات سنگین مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. مزیت قابل توجه بیوسورفکتنت ها نسبت به سورفکتنت ها کاهش تنش سطحی و هزینه استفاده آنها می باشد. ضمنا در این مقاله، تحلیل اقتصادی استفاده از بیوسورفکتنت ها و راهکار های مقابله با حذف فلزات سنگین بررسی شده است.