سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیراشکان مهجور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
حمید محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

با شروع عملیات بیمه کشاورزی از سال ۱۳۶۳ در ایران صندوق بیمه محصولات کشاورزی همواره به گسترش فعالیت و تنوع خدمات و تعرفه ها پرداخته است هرچند که اهداف مهمی از جمله ارتقای رفاه و افزایش تولید واحدهای بهره برداریدر راس سیاستهای بیمه ای قرا رداشتند ولی درک ناصحیح بیمه گذاران از رسالت بیمه ای منجر به ناکارایی بیمه در تحقق این اهداف شده است دراین مطالعه به ارزیابی کارایی بیمه بر گاوداری های صنعتی استان فارس پرداخته شده است دراین استان نیز دو گروه دامداریهای بیهم شده و بیمه نشده برمبنای عواملی مانند اندازه دامداری و پراکندگی جغرافیایی انتخاب گردیدند و در نهایت با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دامداران استان تعداد ۳۴ دامداری بیمه شده و تعداد ۳۶ دامداری بیمه نشده در استان فارس بطور تصادفی انتخاب و با آنها مصاحبه شد می توان نتیجه گرفت که بیمه تاثیر مثبتی برکارایی فنی دامداریهای صنعتی در استان فارس داشته است.