سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد بهشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی فلاح تفتی – دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه منابع مالی دولتها درحدی نیست که سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های جدید حمل ونقلی را تامین نماینددراین ارتباط اخذعوارض از استفاده کنندگان از آنها روشی رایج جهت جبران تمامی یا بخشی ا زسرمایه گذاری انجام شده می باشد باتوجه به محدودیت ها و مشکلات اخذ عوارض به طریق دستیدرطول دو دهه اخیر روشهای جدیدی جهت تسهیل اخذ عوارض معرفی شده اند که از این میان میتوان به روشهای پرداخت با ماشین های خودپرداخت و نیز روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی یا Electronic Toll Collection) ETC اشاره نمود با توجه به اینکه به نظر می رسد که شرایط استفاده از این سیتسمها درکشورمان هم اکنون فراهم باشد اثرات بکارگیری اینگونه سیستمها بویژه از نقطه نظر بهبود ظرفیتی شرایط عملیکد ترافیکی و نیز شرایط زیست محیطی درشرایط کشورمان مورد بررسی قرارگرفته است.