سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملوک نجفی شالمائی – کارشناس کمیته آلودگی هوا و بهینه سازی انرژی و ستاد محیط زیست و توسعه پا
زهره حسامی – مسئول کمیته آلودگی هوا و بهینه سازی انرژی و ستاد محیط زیست و توسعه پاید

چکیده:

به نظر متخصصان ایران با داشتن منابع عظیم گاز پتانسیل بسیارمناسبی جهت تولید CNG دارد جهت کنترل آلودگی شدید هوای تهران گازسوز نمودن خودروها تاثیر بسزایی خواهد داشت همین امر موجب اجرای شتابزده طرح جایگزین کردن سوخت CNG با سایرسوختهابدون انجام مطالعه و تدوین استانداردمورد نیاز گردید براساس تحقیقات انجام شده مقدار تولید و انتشارذرات معلق بسیارریز و NOX درخودروهای استفاده کننده از سوخت CNG بسیارزیاد می باشد باتوجه به مقداربالای آلاینده PM2.5 درهوای تهران استفاده ازاین سوخت مگرباتدوین استانداردها و استفاده از کاتالیست ها و مبدلهای مخصوص بسیارخطرناک و غیرتخصصی است دراین مقاله سعی شده که ضمن بررسی و شناسایی جنبه های پنهان استفاده گسترده از سوخت CNG به تاثیر آن را برکاهش آلودگی هوای شهرتهران از زمان شروع طرح جایگزین سوخت گاز طبیعی بطورکامل پرداخته شود.