سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایران محمدپور – عضوهیئت علمی بخش تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی وم

چکیده:

دراین تحقیق روش مناسب آماده سازی وبسته بندی ونگهداری خرمای رقم خنیزی به جهت افزایش عمر ماندگاری آن بررسی شد .میوه ها ی خرما د دومرحله دمباز ورطب پس از برداشت، بازرسی وجداسازی شدند. دمبازها درآون دمای ۴۵ درجه سانتیگراد جهت تبدیل به رطب کامل ورطب ها در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت لازم قرار داده شد و رطوبت آنها به حدود ۲۱-۱۸ درصد کاهش داده شد. سپس در سه نوع بسته بندی شامل، شرینگ رپ با پوشش سلوفان، کیسه پلاستیکی پلی اتیلنی درون جعبه کارتنی وکیسه پلاستیکی پلی آمید تحت خلاء بسته بندی و در دو انبار دمای ۴ درجه سانتیگراد یخچال وانبار صفر درجه سانتیگراد فریزر بمدت بریکس، اسیدیته، درصد قندکل اندازه گیری ، PH ، زمان های ۳و ۶ ماه نگهداری شدند. درپایان زمان های مختلف درصد رطوبت وخواص حسی (رنگ، بافت طعم) خرما بررسی ومورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که فقدان ساکاروز و وجود غلظت بالای قندهای احیاء کننده بخصوص فروکتوز وگلوکز در این رقم در مرحله خرمای کامل، نشانگر نرم بودن این رقم می باشد . خرمای خنیزی درون بسته بندی خلاء دارای کمترین میزان کاهش ورطوبت در مقایسه با دو تیمار دیگر بسته بندی بود. نتایج بر رسی تغییرات در فریزر کمتر از یخچال بود . همچنین کاهش رطوبت خرما در دمای pH خواص کیفی خرمای خنیزی نشان داد که کاهش میزان یخچال نسبت به فریزر بیشتر بود وبه همان نسبت قند آن افزایش یافت. فشردگی خرما در بسته بندی تحت خلاء از معایب آن بود . نمونه های خرما بعد از شش ماه انبارمانی هیچ گونه علائم ترشیدگی میوه نداشتند