سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله حسینی – دانشگاه تهران
مهدیه میرزایی –

چکیده:

سیستم های لرزه بر ساختمانی ممکن است درطول زلزله درمعرض برکنش و واژگونی قرارگیرند به دلیل اهمیت موضوع تحقیقات گستردهای دراین زمینه هم بصورت تحلیلی و هم آزمایشگاهی انجام شده است مدلسازی کارهای تحلیلی عموما به سه روش کلی به کارگیری سیستمهای گسسته بدون تئجه به اثر اندرکنش خاک و سازه استفده از فنرومیراگر و روشهای تفاضل محدود و المان محدود انجام گرفته است نتایج تحقیقات نشان میدهد که معمولا برکنش پاسخ سازه ای ازجمله برش پایه وبعضا خسارت وارده را کاهش و تغییر مکان های افقی را افزایش میدهد اما این یک نتیجه کلی نمی باشد چرا که رفتار دینامیکی سازه به شدت تحت تاثیر پارامترهای سازه ای و پارامترهای موثر زلزله قرار دارد.