سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم وراوی پور – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زه کشی دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران
محمود مشعل – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زه کشی دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به کمبود آب در کثر مناطق ایران و لزوم اجرای تدابیری به منظور بهره وری از منابع موجود استفاده از پسابهای تصفیه شده فاضلاب به عنوان یکی از راه های سریع و ارزان مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است . به طور معمول سطوح مختلف تعدادی از عناصر سنگین در پساب فاضلاب ها می شود . بنابراین بررسی آثار ناشی از مصرف آب های حاوی این عناصر در بخش کشاورزی به عنوان یکی از ضرورت های این بخش به منظور نیل به بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح محسوب می گردد . در این مطالعه که به مدت دو سال در مزارع تحقیقاتی شهرستان ورامین انجام پذیرفت به تعیین اثر برهمکنش غلظت هر یک از عناصر سنگین فوق الذکر پرداخته شد . نتایج این تحقیق بیانگر آن است که چنانچه از پیچیدگیهای محیط خاک صرف نظر گردد و مکانیسم تک متغیر مؤثر به منظور بررسی آثار عناصر سنگین مورد توجه قرار گیرد کادمیم و سرب بر کلیه صفات گیاه ذرت متعددی از محدوده تقریباًغیر محسوس تا قابل توجه بر جای می گذارد