سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره مهدوی – دانشجوی کارشناشی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
بهرام ملک محمدی – عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
محمد راستین – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

چکیده:

رودخانه ها شریان های حیاتی هر کشور محسوب می شوند. به همین دلیل حفاظت و بهره مندی خردمندانه از آن ها نیاز به دلیل و برهان زیادی ندارد. برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای در ایران یکی از معضلات مهم محیط زیستی می باشد که عملا در گستره وسیعی وجود داشته و متاسفانه رویارویی با آن بسیار دشوار و به ندرت موفقیت آمیز بوده است. رودخانه حبله رود و مسیل های وابسته به آن در پایاب بند انحرافی گرمسار به عنوان یکی از منابع تامین شن وماسه در سطح این شهرستان مطرح می باشد. معادن فعال در محدوده مورد مطالعه همگی بر روی مخروط افکنه رودخانه حبله رود قرار دارند که دارای پتانسیل بالقوه ای در مصالح رودخانه ای می باشد. لازم است هرگونه عملیات استخراج شن و ماسه از دیدگاه جامع تری مورد داوری قرار گیرد و پیامدهای فزاینده بالقوه و منفی آن ها مورد توجه واقع شود. در مقاله حاضر تلاش می شود حوضه های اثرگذار بهره برداری از مصالح رودخانه ای شناسایی شده، اثرات برداشت مصالح بر ابعاد مختلف محیط زیست بیان شود و در نهایت راهکارهای احیا و بازسازی منطقه برداشت ارائه شود. با انجام مطالعات زیست محیطی در راستای بهره برداری پایدار و بهینه مصالح رودخانه ای و حذف یا کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب بر محیط زیست و متعاقب آن پیامد های اقتصادی و اجتماعی می توان در جهت توسعه پایدار گام برداشت.