سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود اعظمی راد – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری
علیرضا معماری – کارشناس ارشد مهندس آبخیزداری
سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد

چکیده:

رودخانه فاروب رومان دربخش مرکزی شهرستان نیشابور و دراستان خراسان رضوی واقع شده است این رودخانه از ارتفاعات بینالود سرچشمه گرفته و به سمت دامنه های جنوبی این رشته کوه جریان می یابد حوزه فاروب رومان درفاصله ۱۵کیلومتری شمالشهرنیشابور قرارداشته و مساحت آن ۱۵۸/۴ کیلومتر میب اشد جنس بستر این رودخانه شن و ماسه و قلوه سنگ بوده ودرچندین سال اخیر از بستر مسیل فاروبرومان و حریم این رودخانه برداشتهای بی رویه شن و ماسه توسط کارگاه های برداشت صورت گرفته است لذا دراین مقاله با توجه به رژیم رسوبی رودخانه مقدار مجاز برداشت شن و ماسه و نیز مقدار برداشت درسالهای اخیر محاسبه گردیده است همچنین تاثیرات برداشت شن و ماسه برروی حریم رودخانه و مورفولوژی آن مطالعه شده است.