سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی زارع پور – کارشناسی ارشد حقوق مالی دانشگاه تهران

چکیده:

درجامعه کنونی که فاصله طبقاتی به اوج خودرسیده بااستفاده ازشیوه دقیق واجرایی عقود اسلامی ودرکل بانکداری اسلامی میتوان سبب شد که عدالت اجتماعی درجامع فراگیر شود هرچند درکشور ما این فاصله طبقاتی زیاد دیده نمی شود و دراکثرنقاط عدالت اجتماعی برقرار می باشد درتحقیق حاضرکه ازنظر هدف کاربردی می باشد بااستفاده ازابزار پرسشنامه از۴۰۰نفر ازمشتریانی که ازسیستم بانکداری اسلامی بانک ملت درشهرتهران بهره برده بودند داده ها جمع اوری شد و پس ازتحلیل درنرم افزار spss22 به این نتیجه رسیدیم که اجرای درست بانکداری اسلامی میتواند تاثیر مثبتی درایجادعدالت اجتماعی داشته باشد