سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا کاراژیان – گروه کیفیت و ایمنی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی
محبوبه سرابی جماب – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

چکیده:

شیر و فراورده های لبنی در معرض آلودگ یهای شیمیایی زیادی قرار دارند. از جمله مهمترین ترکیبات آلاینده شیر و فراورد های آن، ترکیبات دارویی می باشند که به طور وسیعی به منظور کنترل، درمان و یا ممانعت از بیماری های میکروبی دام، افزایش میزان رشد، تنظیم تولید مثل و یا بهبود بازده تولید محصولات دامی مورد استفاده قرار می گیرند. مصرف بی رویه انواع ترکیبات دارویی و عدم رعایت مدت زمان لازم جهت دفع دارو در دامدار یها، سبب حضور باقیمانده این مواد در محصولات دامی از جمله شیر و فراورده های لبنی می گردد. حضور باقیمانده آنتی بیوتیک ها بیش از سایر ترکیبات دارویی در شیر و فراورده های لبنی گزارش گردیده است. باقیمانده ترکیبات دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ها در شیر و فراورده های آن از یک سو با ایجاد عوارض بهداشتی از قبیل واکنش های آلرژیک، گسترش سوی ههای مقاوم باکتر یها به آنت یبیوتیک ها و ایجاد مقاومت دارویی به عنوان یک خطر جدی سلامت مصرف کننده را تهدید نموده و از سوی دیگر با ایجاد عوارض صنعتی از قبیل اختلال در تولید فراورده های تخمیری نظیر ماست و پنیر می تواند باعث برگشت شیر تولیدی به دامدار و خسارات ناشی از آن گردد؛ لذا لازم است ضمن بررسی اثرات ناشی از باقیمانده داروها در شیر و فراورده های لبنی، راههای تشخیص، پیشگیری و کنترل این ترکیبات مورد ارزیابی قرار گیرد.