سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد مهدی جلیلی بهابادی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله اثرات باد جانبی بر خروج از خط قطار مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل سه بعدی واگن ضریب خروج از خط چرخ در حالات مختلف سرعت باد تعیین شده است . همچنین در هر حالت روش جدید ارائه شده توسط نویسنده نیز برای بررسی احتمال خروج از خط محور استفاده شده است. مدل وگن استفاده شده در این مقاله مدلی ۳ بعدی غیرخطی و دارای ۴۸ درجه آزادی از یک قطار مسافری می باشد و با در نظر گرفتن اجزاء سیستمهای تعلیق اولیه و ثانویه و لقی و اصطکاکهای آنها ، قید سینمانیکی کاسه بوژی و نیروهای بین بالشتکها و گهواره ارائه شده است. معادلات غیرخطی مدل با استفاده از روش نیوتن -اویلر بدست آمده اند . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بادهای جانبی بخصوص در سرعت های بالا نقش بزرگی در خروج از خط قطار ایفا می کنند.