سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
علی صداق – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
هادی لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

بررسی های انجامشده برروی شمع های آسیب دیده در اثر زلزله مبین این است که در کلاهک صلب به دلیل ایجاد برش و لنگر زیاد در سرشمع دراین قسمت از شمع گسیختگی اتفاق افتاده است دراین میان پیچیدگی اندرکنش های مختلف موجود در اجزا سیستم خاک – شمع – سازه موجب شده که در روشهای متداول طراحی سازه ها از این اندرکنش ها صرف نظر گردد به این منظور مدلهایمختلف سیستم خاک – شمع – سازه با پارامترهای گوناگون شکل و ابعادکلاهک به همراه مدلسازی خاک با استفاده از روش تیر برروی فونداسیون وینکلر مدلسازی خاک با فنر و میراگر با نرم افزار الما محدود sAP2000 انجام شده است نتایج نشان میدهد که انعطاف پذیری کلاهک شمع منجر به کاهشنیروهای وارد بر سرشمع و پایه ساختمان افزایش تغییر مکان سازه و افزایش درصد پراکندگی توزیع نیروهای وارد برسرشمع می شود.