سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میرروزبه جامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
باقر انوری پور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت آبادان
محمدرضا خسروی نیکو – عضو هیئت علمی اهواز

چکیده:

دراین مقاله به ارایه یک روش جدید برای سنتز نانوذرات آهن به کمک امواج آلتراسونیک و مقایسه خصوصیات این نانوذرات با نانوذرات سنتز شده به روش رایج می پردازیم درمیان روشهای مختلفی که برای سنتز نانو ذرات آهن وجود دارد دراین مطالعه از عوامل موثر برشرایط واکنش می توان به قدرت امواج التراسونیک سولفات آهن دوظرفیتی سدیم بروهیدرات اشاره کرد و تاثیر آنها را برویژگی نانوذرات سنتز شده موردبررسی قرار میدهیم سایزذرات مورفولوژی مساحت سطح و آنالیز سطح ذرات توسط FESEM,BET ,XRD,PSA اندازه گیری می شود با حضور امواج التراسونیک شکل نانوذرات از حالت کروی خارج شده و بصورت صفحه ای درمی آید که با زیاد شدن قدرت امواج ذرات کشیده تر شده و به شکل سوزنی درمی آیند