سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد محمودی جیرکل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
پنام زرفام – دکترای سازه دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها استفاده از منحنی های شکنندگی بسیار مفید می باشد دراین تحقیق منحنیهای شکنندگی برای یک نمونه ساختمان ۴ طبقه بتنی با مشخصات متداول در ایران ارائه شده که نتایج آن با استفاده از تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مدی MPA تحت الگوهای بار جانبی متفاوت شامل یکنواخت مثلثی و مودی SRSS به دست آمده است نتایج نشان میدهد که الگوی بارگذاری مودی SRSS نسبت به دو الگوی بارگذاری دیگر بحرانی تر بوده و احتمال تسلیم و فروپاشی کامل سازه دراین حالت در شتاب کمتری رخ خواهد داد