سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مریم مقیمی فیض آبادی – پژوهشگرگروه اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی واحد مشهد

چکیده:

آلودگی هوای شهری یکی از بزرگترین پیامدهای شهرنشینی می باشد که درنتیجه آن هرروز برتعداد افرادی که براثر ناراحتی های تنفسی قلبی و ریوی جان خود را از دست میدهد افزوده می شود چگونگی تولید و استفاده از حاملهای انرژی در بخشهای مختلف مصرف کننده از عوامل موثر درایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس محلی منطقه ای و بین المللی می باشد برهمین اساس توجه به میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای و بررسی روند تغییرات آنها ابزاری مناسب جهت برنامه رییز و سیاست گذاری لازم برای کاهش آثار و تبعات منفی مصرف انرژی را فر اهم می آورد دراین مقاله با استفاده از اطلاعات جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰ خراسان رضوی و مدل تعادل عمومی محاسباتی و نیز میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای ناشی از مصرف انرژی اثرات اقتصادی رفاهی و زیست محیطی اعمال مالیات سبز مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با وضع مالیات برسوخت تقاضای واسطه ای و مصرفی سوختهای فسیلی کاهش می یابد درهمه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی تغییرات رفاه مثبت بوده و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می یابد به عبارتی مالیات صعودی برسوختهای فسیلی پیشنهاد می شود