سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
بهزاد فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

هدف اصلی استفاده از تکنیکهای آرام سازی ترافیک کاهش سرعت جریان، جهت افزایش سطح ایمنی در محل است اگرچه در ابتدا این تکنیک ها مخصوص خیابانهای فرعی و محلات مسکونی بوده امروزه تقریبا درهر جایی می توان آن ها را دید در اجرای یک طرح آرام سازی جنبه های مختلفی درنظر گرفته می شود مثل اثر طرح روی دسترسی ها سود اقتصادی طرح اثر آن در افزایش تاخیر برجریان ترافیک و سرویسهای اضطراری و با این وجود همه ی این سنجه ها و جنبه ها در مقایسه با میزان بهبود حاصل در سطح ایمنی محل معنی می یابند هدف مقاله ی حاضر معرفی مختصر مفهوم آرام سازی و منافع وابسته به آن و بررسی مطالعات عملی صورت گرفته دراین زمینه است.