سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد فتاحی اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

جنگل از دیرباز به عنوان منبع بسیار مهم جمع اوری میوه برای خوراک چوب برای ساختمان سازی و هیزم برای تولیدگرما و انرژی و بالاخره به مثابه مخزنی برای تامین مواد اولیه دارویی و صنعتی محسوب می شده است دراقتصاد کشور جنگلها از اهمیت خاصی برخوردارند زیرا قابل تجدید حیات می باشند موجودی جنگل سرمایه است که میتوان اصل سرمایه را برای همیشه حفظ نمود و از سود سرمایه استفاده کرد اهمیت دیگر جنگل تعدیل اب و هوا جلوگیری از فرسایش خاک کنترل ابهای سطحی مبارزه با الودگی و سروصدای محیط و ایجاد فضای سبز و … می باشد بنابراین در بهره برداری از جنگل رعایت اصول اقتصادی اجتماعی لازم است چرا که سرمایه گذاریدر جنگل بلندمدت بوده پرداختن به ان نیاز به بررسی و برنامه های دقق اقتصادی دارددراین مقاله پس از بررسی جنگلهای ایران پیرامون اقتصاد جنگل بحث نموده اثرات اقتصادی اجتماعی جنگل را در ایران به تفکیک بررسی و تبیین خواهیم نمود.