سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلال نوری – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
محمدرضا سلیمی – دانشجوی دکتری هوافضا
مسعود محمدی – کارشناس ارشد هوافضا
مهدی سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشدهوافضا

چکیده:

درتحقیق حاضر به بررسی اثرات اضافه شدن کانارد روی ضرایب آیرودینامیکی بمب پساب پایین ام کی -۸۵ MK-85 بصورت عددی پرداخته می شود جهت انجام شبیه سازی ها از نرم افزار تجاری فلوئنت FLUENT به همراه نرم افزار تجاری گمبیت GAMBIT جهت تولید شبکه استفاده شده است شبیه سازی ها بصورت سه بعدی روی هندسه ی واقعی درابعاد دقیق این وسیله ی پرنده انجام شده است تعداد نقاط شبکه ی به کاررفته دو ملیون سلول بوده که برای انجام شبیه سازی ها از یک کامپیوتری چهارهسته ای بصورت موازی استفاده شده است لازم به ذکر است که برای افزایش دقت محاسبات در شبیه سازی اثرات لایه ی مرزی تشکیل شده روی جسم شرط عمود بودن شبکه روی تمامی این سطوح رعایت شده است شبیه سازی ها برای دو عددماخ ۰/۹ ، ۱/۲ و در سه زاویه ی حمله ی ۰، ۱۰ و ۱۵ درجه و سه زاویه جانبی ۰، ۱۰ و ۱۵ درجه صورت گرفته است نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها با داده های تجربی و نتایج حاصل از نرم افزار M-star مقایسه شده که نشان از دقت مناسب شبیه سازی عددی دارد.