سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میثم رحمانی تک آغاج – گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت –
یوسف مهمان نواز –

چکیده:

آزمایش حاضر به منظور اثرات سطوح مختلف گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی با و بدون آنزیم بر روی عملکرد مرغ های تخمگذار بر روی شاخص های تخمگذاری انجام شد. در این آزمایش تعداد ۲۱۶ قطعه مرغ تخمگذار تجاری سویه های-لاین (W36) در قالب طرح فاکتوریل با ۶ تیمار و هر تیمار در ۳ تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. میانگین درصد تولید، تولید توده ای و خوراک مصرفی تیمار حاوی مخلوط گیاهی ۱ و حاوی آنزیم به ترتیب ۰۴/۸۱، ۶۵/۴۹ و ۰۵/۱۱۳ بود که بیشترین مقادیر را دارا بودند که از نظر آماری، تفاوت معنی داری با سایر گروه های آزمایشی داشتند(۰۵/۰ >P). بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار ۴ بود ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری بین میانگین ها مشاهده نشد. افزودن مکمل های آنزیمی به جیره ی غذایی سبب برطرف کردن اثرات عوامل ضدتغذیه ای، افزایش قابلیت هضم مواد خوراکی، کاهش اتلاف مواد مغذی از طریق فضولات و بهبود کارآیی تولید می گردد. با توجه به اینکه گیاهان دارویی حاوی کربوهیدرات های ساختمانی بالایی می باشند و در طیور قابلیت هضم و جذب را ندارند، لذا استفاده توام آنزیم ضروری به نظر می رسد.